فلسفه

جنون در تاریخ‌سازان جهان (جستاری در باب مشکلات روانی چند رهبر سیاسی مهم جهان)

یک پژوهش درخشان روانشناختی تاریخی در مورد چندین رهبر بزرگ جهان... این کتابی است با طراحی دقیق و از روی خرد.

9789643320942
۱۳۹۵
۴۰۰ صفحه
۶۱ مشاهده
۰ نقل قول