فلسفه

معنای زندگی

(The meaning of life)

معنای زندگی راه حلی برای یک مسئله نیست، بلکه زیستن به شیوه‌ای معین است. این پرسش ماوراءالطبیعی نیست، بلکه اخلاقی است. چیزی جدا از زندگی نیست، بلکه چیزی است که زیستن را به امری ارزشمند بدل می‌کند - می‌توان گفت حد معینی از کیفیت، عمق، فراوانی و فشردگی زندگی است. به این تعبیر، معنای زندگی خود زندگی است که به شیوه‌ای معین به آن نگریسته می‌شود. سوداگران معنای زندگی عموما در مقابل چنین ادعایی احساس دل‌سردی می‌کنند، زیرا به اندازه کافی رازآمیز و شاهانه به نظر نمی‌رسد.

عباس مخبر
9786009640379
۱۳۹۶
۱۲۸ صفحه
۷۴ مشاهده
۰ نقل قول
تری ایگلتون
صفحه نویسنده تری ایگلتون
۱ رمان Irvin David Yalom, M.D., is an author of fiction and nonfiction, Emeritus Professor of Psychiatry at Stanford University, an existentialist, and accomplished psychotherapist.
مجموعه‌ها