فلسفه

2 مسئله بنیادین اخلاق

(The two fundamental problems of ethics)

در باب آزادی اراده و در باب بنیان اخلاق در واقع شروح جداگانه دو آموزه‌ای هستند که اساسا در دفتر چهارم کتاب اصلی شوپنهاور، یعنی جهان همچون اراده و تصور، آمده‌اند ولی در آنجا به طور ترکیبی و پیشینی از متافیزیک او استنتاج شده‌اند و در اینجا، که قاعدتا پیش فرض گرفتن جایز نبوده، به طور تحلیلی و پسینی بنیان گذاشته شده‌اند. به همین دلیل آنچه در آن کتاب ابتدای کار بوده در این دو رساله انتهای کار قرار می‌گیرد. با این حال هر دو آموزه، به دلیل آغاز کردن از نقطه نظری که میان همه مشترک است، و نیز به دلیل شرح جداگانه‌شان، در اینجا از حیث درک‌پذیری و قدرت اقناع و آشکار کردن معنایشان بسیار پربار شده‌اند. لذا باید دو مسئله بنیادین اخلاق را مکمل دفتر چهارم جهان همچون اراده و تصور قلمداد کرد.

مرکز
9789642133529
۱۳۹۶
۳۳۶ صفحه
۱۴۳ مشاهده
۰ نقل قول
آرتور شوپنهاور
صفحه نویسنده آرتور شوپنهاور
۵ رمان Arthur Schopenhauer was a German philosopher best known for his work The World as Will and Representation. Schopenhauer attempted to make his career as an academic by correcting and expanding Immanuel Kant's philosophy concerning the way in which we experience the world.

دیگر رمان‌های آرتور شوپنهاور
هنر همیشه بر حق بودن
هنر همیشه بر حق بودن شوپنهاور می‌گوید: «یک نفر ممکن است به طور عینی بر حق باشد، با این حال، امکان دارد از نگاه دیگران و حتی گاهی خودش، دچار شکست شود» پس خوب است چگونگی غلبه بر حریف را - در مواردی که ظاهرا به نظر می‌رسد بدترین استدلال را داریم، اما در مواقع بر حق است - بدانیم. اما لازمه این موقعیت، آن ...
هنر همیشه به حق بودن
هنر همیشه به حق بودن آرتور شوپنهاور، فیلسوف نامدار آلمانی در این کتاب که اثری منحصر به‌فرد در مجموعه آثار اوست، رهنمودهایی برای غلبه بر حریف و مجادله بیان می‌کند و غالبا مطالبی آمده است که جنبه جدلی دارد، نه استدلالی. با این حال از منظری دیگر، خواننده در این کتاب با برخی آفات بحث و استدلال آشنا می‌شود، آفاتی که به کرات در گفت‌و‌گوهای ...
هنر خودشناسی
هنر خودشناسی سقراط، ((از شاگردانش می‌خواست هر بامداد در آینه بنگرند تا خویشتن را بشناسند.)) بن‌مایه‌ی آینه، آن روی سکه‌ی خودشناسی را آشکار می‌کند، زیرا خودبینی پیامدهای ناگواری به بار می‌آورد و خطای نارسیس ( نماد خودشیفتگی)، درست همین است. آن که شیفته‌ی زیبایی خود، مغرورانه بر تصویر آینگی خود خم می‌شود، فقط خودش را می‌بیند و قادر نیست هیچ خط و ربطی ...
هنر خوشبختی (50 قاعده برای دستیابی به زندگی توام با خوشبختی)
هنر خوشبختی (50 قاعده برای دستیابی به زندگی توام با خوشبختی) هنر خوشبختی دربردارنده‌ی 50 قاعد زندگی است. این قاعده، به عنوان قواعد و اصول زرین، به شیوه فرانسوی‌ها تدوین و فرمولبندی شده است: یعنی شامل تاملات و اندیشه‌ها و قلم‌اندازهایی است که حجم آن کمی از اندرزگویه و گزین و گویه بلندتر است و، در قالب دستورالعمل، حاوی رهنمودها یا راهکارها و توصیه‌های تربیتی است، و هر یک به سهم ...
مشاهده تمام رمان های آرتور شوپنهاور
مجموعه‌ها