شعر

کتاب ایرج کیانی

به من گریه را یاد دادی. به من عشق را. تو از آب. پیداتری. تو مثل گیاهان دارویی. از ریشه خوبی...

بوتیمار
9786004042802
۱۳۹۶
۷۶ صفحه
۱۴۳ مشاهده
۰ نقل قول