رمان خارجی

زندگی قمار است، ماجرا است، انسان یا می‌برد، یا می‌باز، زندگی مثل معرکه‌ایست ک پایان ندارد، وقتی صدای یک نفر کم کم ضعیف و خاموش شد. صدایی جوان تر و نیرومند‌تر رشته بقیه داستان را می‌گیرد و ادامه می‌دهد.

میمنت دانا
بوتیمار
2500110087079
۱۳۹۱
۲۷۲ صفحه
۱۷۱ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
دیگر رمان‌های شارلوت مری ماتیسن
مورونای سبزپوش
مورونای سبزپوش قسمت اعظم داستان مورونای سبزپوش در حوالی محل زندگی نویسنده کتاب همان‌طور که خواننده به تدریج متوجه خواهد شد رخ می‌دهد و به همین علت داستان حقیقی‌تر به نظر می‌رسد.
مورونای سبزپوش
مورونای سبزپوش قسمت اعظم کتاب داستان مورونای سبزپوش در حوالی محل زندگی نویسنده کتاب رخ می‌دهد و به همین علت داستان، حقیقی به نظر می‌رسد. مورونا دخترک زیبایی است که خانواده او روزی از سرشناسان منطقه بوده، اما حالا در سطح دهقانان عادی هستند و از گذشته آن‌ها به جز ظرف و ظروف و تابلوهایی باقی نمانده است. بن پسر خوش‌قیافه‌ای که ...
مشاهده تمام رمان های شارلوت مری ماتیسن
مجموعه‌ها