رمان خارجی

عصیان‌گر (3 گانه همسان) کتاب دوم

جامعه همه ‌چیز را انتخاب می‌کند. کتاب‌هایی که می‌خوانید. آهنگی که گوش می‌دهید. شخصی که دوستش دارید. با این حال قوانین برای کاسیا تغییر کرده است. کای را دستگیر کرده‌اند و او برای پیدا کردنش همه‌ چیز را قربانی خواهد کرد. و زمانی که کاسیا درمی‌یابد کای به سرزمین‌های بکر ورای جامعه فرار کرده همچنان امیدوار باقی می‌ماند. اما در مرزهای جامعه هیچ‌ چیز آن‌طوری که به نظر می‌رسد نیست... شورشی در حال خیزش است. و سلسله‌ای درهم‌‌پیچیده از دروغ و خیانت می‌تواند همه‌ چیز را به ورطه نابودی بکشاند.

آذرباد
9786008537144
۱۳۹۶
۴۰۸ صفحه
۶۶ مشاهده
۰ نقل قول