شعر

گربه‌های اهل عمل

(Old possums book Practical Cats)

تی اس الیوت شاعری بلند آوازه، منتقدی نامدار و گربه‌پژوهی بزرگ بود. گواه این بزرگی او همین کتاب کوچک است. گربه‌های اهل عمل از کتابچه الیوت به عرصه ادبیات و نمایش و دنیای موسیقی راه یافتند و بر پرده سینماهای عالم درخشیدند. گربه‌ها نام الیوت را با خود به همه ‌جا می‌برند. زمانی ازرا پاوند، شاعر و منتقد پرآوازه، در مورد عظمت میراث الیوت فقط یک جمله گفت: «الیوت را بخوانید». ما هم فقط می‌گوییم: «گربه‌های اهل عمل را بخوانید و به آن عمل کنید».

نیلوفر
9789644487033
۱۳۹۶
۱۲۴ صفحه
۳۶۴ مشاهده
۰ نقل قول
تی اس الیوت
صفحه نویسنده تی اس الیوت
۱ رمان Thomas Stearns Eliot was a poet, dramatist and literary critic. He received the Nobel Prize in Literature in 1948 "for his outstanding, pioneer contribution to present-day poetry." He wrote the poems The Love Song of J. Alfred Prufrock, The Waste Land, The Hollow Men, Ash Wednesday, and Four Quartets; the plays Murder in the Cathedral and The Cocktail Party; and the essay Tradition and the Individual Talent. Eliot was born an American, moved to the United Kingdom in 1914 (at ...
مجموعه‌ها