شعر

گزینه رباعی (1374 تا 1395)

ای صبح، نه آبی نه سپیدیم هنوز. در شهر امید، ناامیدیم هنوز. دیدی که چه کرد دست شب با من و تو؟ در باز و به دنبال کلیدیم هنوز.

مروارید
9789641915065
۱۳۹۶
۱۶۰ صفحه
۵۵ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های ایرج زبردست
شهری که در آن مرگ از آن می‌خواند (مجموعه رباعی)
شهری که در آن مرگ از آن می‌خواند (مجموعه رباعی) شب، از نفس سرد زمان می‌خواند از روح مه‌آلود جهان می‌خواند بر سر در هر خانه سری آویزان شهری که در آن مرگ اذان می‌خواند
مشاهده تمام رمان های ایرج زبردست
مجموعه‌ها