شعر

استخوان

رازهای فارسی اندامت. مثل تاریخ ویران بود. باید دو قرن. سکوت می‌کردم. باید دو قرن. پیراهنت را. چنگ می‌زدم.

بوتیمار
9786004041775
۱۳۹۶
۱۲۴ صفحه
۲۶۷ مشاهده
۰ نقل قول