رمان ایرانی

بر روایت هیچ

نگاه‌ام، پر از تردید است. در حرف زدن‌ام، تردید به خوبی خودش را نمایان می‌کند. در انتخابی که از کلمه‌ها دارم. سخنی که نیمه تمام می‌ماند. در سکته روی حروف، در پاسخ دادن. تردید دارم در پذیرفتن یا رد کردن دعوتی به شام. تردید دارم برای در خانه ماندن...

بوتیمار
9786004043137
۱۳۹۶
۱۱۲ صفحه
۹۷ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های شجاع گل‌ملایری
پاراف به 8 مثبت یا چندگانه‌ای برای خواب خیابان پایین برج
پاراف به 8 مثبت یا چندگانه‌ای برای خواب خیابان پایین برج ما داریم یکی‌یکی سوار می‌شویم و هر روز دارد به تعداد مسافران این قطار، اضافه می‌شود. صفیر گلوله مرز بین مرگ و زندگی را تعریف می‌کند. خطی که از دور با صوتی نیمه پنهان هوا را می‌شکافد و جلو می‌آید تا سرنوشتی را تغییر دهد. بله صفیر گلوله تشخیص می‌خواهد و این بزرگ‌ترین دشمن سربازهای جدید به حساب می‌آید. تو ...
مشاهده تمام رمان های شجاع گل‌ملایری
مجموعه‌ها