• از مجموع ۰ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'بر روایت هیچ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۵ رو بدست آورده.

• رمان 'بر روایت هیچ' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
هنوز کسی به این رمان امتیاز نداده است.