شعر

سوء طن

آن دست‌ها. صدا بود و راه می‌گرفت. از کف بر انگشت‌ها. گلو می‌گرفت. رعشه را وقت احتضار. رقص که نمی‌شود. گریه را. بر نت‌ها نوشت.

بوتیمار
9786004043359
۱۳۹۶
۷۲ صفحه
۹۱ مشاهده
۰ نقل قول