شعر

رباعیات خیام

(Khayyams Quatrains)

خورشید کمند صبح بر بام افکند. کیخسرو روز مهره در جام افکند. می خور که ندای عشق هنگام سحر. آوازه «اشربوا» در ایام افکند...

هرمس
9789643630492
۱۳۹۶
۱۰۸ صفحه
۱۰۸ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های حکیم عمر خیام
مجموعه رباعیات عمر خیام (فارسی و انگلیسی)
مجموعه رباعیات عمر خیام (فارسی و انگلیسی) ای چرخ، چه کرده‌ام تو را، راست بگوی. پیوسته فکنده‌ای مرا در تک ‌و ‌پوی. نانم ندهی تا نبری کوی به کوی. آ‎بم ندهی تا نبری آب ز روی...
مشاهده تمام رمان های حکیم عمر خیام
مجموعه‌ها