رمان خارجی

مسافر شبانه

(Il viaggiatore notturno)

دینتو صدها قفس ساخت، اما حتی یک قناری توی آن‌ها نگذاشت. باید دلیلی برای این کار وجود داشته باشد. شاید دینتو یک قناری بود که خودش تنهایی خانه‌اش را می‌ساخت. شاید دیدگاه و فلسفه خاص خودش را داشت و چون نه حرف می‌زد و نه می‌نوشت، آن را با دست‌هاش می‌آفرید. شاید دینتو در اتاق نشیمن، روبه‌روی پسرش، عقیده‌ای را که درباره دنیا داشت،می‌ساخت. در دنیای دینتو، صنعتگر رادیکال، مدام قفس‌هایی ساخته می‌شدند، اما کار اصلی خالی نگه‌ داشتن آن‌ها بود. اگر این‌طور باشد، دینتو قناری نبود.

نیماژ
9786003673540
۱۳۹۶
۲۲۴ صفحه
۱۲۸ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
ماوریتزیو ماجانی
صفحه نویسنده ماوریتزیو ماجانی
۲ رمان Nato in una famiglia di modeste condizioni, dopo aver svolto decine di professioni (è stato anche impiegato e costruttore di pompe idrauliche) è approdato alla letteratura, politicamente vicino agli anarchici.
Nel 1987 ha vinto il Premio "Inedito - L'Espresso" con il racconto Prontuario per la donna senza cuore.
Con Il Coraggio del pettirosso (1995) ha poi vinto il Premio Viareggio e il Premio Campiello; con La Regina disadorna (1998) ha vinto il Premio Alassio e nel 1999 il Premio Stresa ...
دیگر رمان‌های ماوریتزیو ماجانی مشاهده تمام رمان های ماوریتزیو ماجانی
مجموعه‌ها