رمان نوجوان

ریشه‌کن

(Uprooted)

آگنیشکا عاشق وادی زادگاهش، دهکده آرام، بیشه‌ها و رودخانه درخشان وادی است؛ اما جنگل فاسد، پر از نیروی پلید در مرز وادی ایستاده و بر زندگی آگنیشکا سایه انداخته. مردم او به جادوگر سرد و توانایی به نام اژدها متکی هستند تا نیروی جنگل را عقب براند؛ اما جادوگر در برابر کمکش، بهایی گزاف می‌طلبد: زن جوانی باید به او داده شود تا به مدت ده سال به او خدمت کند، سرنوشتی به هولناکی گرفتار شدن در چنگال جنگل. مراسم انتخاب بعدی به سرعت در حال نزدیک شدن است و آگنیشکا می‌ترسد. او می‌داند که اژدها کاسیا را خواهد برد: کاسیای زیبا، باوقار و شجاع. کاسیا همه خصوصیاتی را دارد که آگنیشکا ندارد و عزیزترین دوست او در دنیاست و هیچ راهی برای نجات کاسیا وجود ندارد. اما آگنیشکا ترس نابه‌جایی دارد؛ زیرا وقتی اژدها می‌آید، انتخاب جادوگر، کاسیا نیست.

آذرباد
9786008537175
۱۳۹۶
۴۶۲ صفحه
۲۶۴ مشاهده
۰ نقل قول
نائومی نوویک
صفحه نویسنده نائومی نوویک
۱ رمان An avid reader of fantasy literature since age six, when she first made her way through The Lord of the Rings, Naomi Novik is also a history buff with a particular interest in the Napoleonic era and a fondness for the work of Patrick O’Brian and Jane Austen. She studied English literature at Brown University, and did graduate work in computer science at Columbia University before leaving to participate in the design and development of the computer game Neverwinter Nights: ...
مجموعه‌ها