فلسفه

زندگی خوب (30 گام فلسفی برای کمال بخشیدن به هنر زیستن)

آنچه در تار و پود زندگی خوب تنیده شده است رهیافتی است که به «اخلاقیات فضیلت مدار» شناخته می‌شود. فضیلت‌ها مهارت‌ها، عادت‌ها و مزیت‌هایی هستند که اگر بتوانیم آن‌ها را بپرورانیم به ما امکان شکوفا شدن می‌دهند. اخلاقیات فضیلت‌مدار در پی پاسخ‌های قطعی نیستند، بلکه در جستجوی یک شیوه زندگی هستند. در پایان هر فصل نیز، توصیه‌هایی با عنوان «گامی دیگر» آمده‌اند، در قالب اشاره‌ها و آگاهی‌هایی که می‌توانند عمیقا در وجود خواننده ریشه بدوانند. در زندگی خوب، برخی از عمیق‌ترین و کهن‌ترین رگه‌های حکمت کهن بازگشایی شده‌اند و نیز نقبی زده شده است به رگه‌هایی دیگر که تازه‌ترند اما شاید از نگاه‌ها دور مانده‌اند.

9786007439654
۱۳۹۶
۳۵۲ صفحه
۷۸ مشاهده
۰ نقل قول