شعر

گزینه اشعار طنز فرانو (اکبر اکسیر)

تمام پرایدها سه آینه دارند: آینه سمت راست، آینه سمت چپ، آینه عقب، جز پراید من که چهار آینه دارد: آینه سمت راست، آینه سمت چپ، آینه عقب. آینه ملیحه در داشبورد.

مروارید
9789641914334
۱۳۹۵
۲۲۶ صفحه
۴۱ مشاهده
۰ نقل قول