رمان خارجی - آمریکا و کانادا

انجمن شاعران مرده

«به خاطر اینکه روزی غذای کرم‌ها خواهیم شد. چون شماری محدود از بهار و تابستان و پاییز را تجربه خواهیم کرد. باورش سخت است اما روزی از نفس خواهیم افتاد، تن‌مان سرد خواهد شد، و خواهیم مرد. به چهره این مردهای جوان نگاه کنید، آیا چشمان‌شان مثل شما پر از امید نیست؟ حالا بگویید این امیدها و لبخندها کجا رفته‌اند؟ حالا هر کدام، غذای گل نرگس‌ها شده‌اند! به زمزمه‌شان از پشت قاب عکس‌ها گوش کنید که از ورای گذشته با شما حرف می‌زنند.» «دم را غنیمت بشمار. زندگی‌ات را فوق‌العاده کن...»

نیماژ
9786003673687
۱۳۹۶
۱۸۴ صفحه
۲۱۲ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
کلاین‌بام
صفحه نویسنده کلاین‌بام
۳ رمان Nancy Horowitz Kleinbaum ist eine US-amerikanische Schriftstellerin und Journalistin. Bekannt wurde sie als Autorin des Romans zum Film „Der Club der toten Dichter“, den sie 1989 auf der Grundlage des Drehbuchs von Tom Schulman schrieb.
دیگر رمان‌های کلاین‌بام مشاهده تمام رمان های کلاین‌بام
مجموعه‌ها