رمان خارجی - فرانسه

آن‌چه تعجب مرا برمی‌انگیزد این است که توانسته‌ام به پنجاه سالگی برسم بدون آن که متوجه لطف‌هایی باشم که از آن‌ها بهره برده‌ام. وقتی این همه آدم‌ را می‌بینم که دارند رنج می‌کشند و بدبختی روی سرشان می‌بارد، باید بر موانع بی‌شماری غلبه کنند تا پیر شوند و من دارم به زندگی خودم فکر می‌کنم، متحیر می‌شوم؛ انگار چیزی از عالم غیب می‌خواسته تمام آن‌چه مرا ناراحت می‌کند را از من پنهان کند. با این حرف نمی‌خواهم بگویم که انگار در عالم رویا زندگی کرده‌ام. من هم دردهای زیادی را در زندگی احساس کرده‌ام. اگر می‌توانم خودم را این‌طوری توصیف کنم به خاطر آن است که من هم دردهای پیش‌بینی نشده‌ای در دلم داشتم که از سنین جوانی خود را برای آن‌ها آماده کرده بودم؛ یکی‌شان مرگ پدرم بود. مرگ او مرا بسیار اندوهگین کرد. من و برادرانم آن‌طور که شایسته پدر بود برای مراسمش دور هم جمع شدیم. دوستان‌مان هم آمدند. انگار همه این ماجراها صحنه تئاتر بود. همیشه کسی در پشت صحنه حضور داشت، کسی که مواظب بود تا بدبختی‌ها را پشت سر بگذاریم.

ایجاز
9786009750511
۱۳۹۶
۱۲۰ صفحه
۱۵۳ مشاهده
۰ نقل قول
امانوئل بوو
صفحه نویسنده امانوئل بوو
۱ رمان Emmanuel Bove, born in Paris as Emmanuel Bobovnikoff, died in his native city on Friday 13 July 1945, the night on which all of France prepared for the large-scale celebration of the first 'quatorze juillet' since World War II. He would probably have taken no part in the festivities. Bove was known as a man of few words, a shy and discreet observer. His novels and novellas were populated by awkward figures, 'losers' who were always penniless. In their banal ...
مجموعه‌ها