رمان خارجی - روسیه

گودال پی

(The foundation pit)

گودال پی یکی از بارزترین نوشته‌های سیاسی پلاتونوف است که در دهه 1930 میلادی نوشته شده است. او در این داستان می‌کوشد تا جبهه نقاد و پرسشگر را در برابر خشونت‌های دوران استالین و تلاش سهمگین دولت برای اشتراکی کردن ارکان مختلف زندگی در روسیه بگشاید. این اثر ادبی در عین حال گویی کوششی است برای بیرون کشیدن واقعیت از وقایع بیان‌ناپذیر بیرونی، و به ویژه آنچه نویسنده بدان به عنوان رواج و استفاده از زبانی دوگانه در جامعه می‌نگرد که در تعامل بین صاحبان قدرت از یک‌سو و اقشار ضعیف جامعه از سوی دیگر، و در بیان اهداف و آمالی ظاهرا مشترک اما در عمل ناپیوسته، مورد استفاده قرار گرفته است.

افراز
9786003261594
۱۳۹۶
۲۰۴ صفحه
۲۲۹ مشاهده
۰ نقل قول
آندری پلاتونوف
صفحه نویسنده آندری پلاتونوف
۱ رمان Andrei Platonov, August 28, 1899 – January 5, 1951, was the pen name of Andrei Platonovich Klimentov, a Soviet author whose works anticipate existentialism.

Although Platonov was a Communist, his works were banned in his own lifetime for their skeptical attitude toward collectivization and other Stalinist policies.

His famous works include the novels The Foundation Pit and Chevengur.
مجموعه‌ها