رمان خارجی - فرانسه

خون دیگران

(The blood of others)

در را که باز کرد نگاه‌های آن‌ها متوجه او شد. پرسید: «چکار داری؟» لوران کنار آتش روی صندلی نشسته بود و پاهایش از دو طرف آویزان بود. «باید بدانم که بالاخره تصمیم گرفتی فردا صبح این کار را بکنیم یا نه؟» فردا. اطرافش را برانداز کرد. اتاق بوی آب صابون و سوپ کلم می‌داد...

مهوش بهنام
جامی
9786001761652
۱۳۹۶
۳۰۴ صفحه
۱۴۷ مشاهده
۰ نقل قول
سیمون دوبووار
صفحه نویسنده سیمون دوبووار
۱ رمان Simone de Beauvoir was a French author and philosopher. She wrote novels, monographs on philosophy, politics, and social issues, essays, biographies, and an autobiography. She is now best known for her metaphysical novels, including She Came to Stay and The Mandarins, and for her 1949 treatise The Second Sex, a detailed analysis of women's oppression and a foundational tract of contemporary feminism.
مجموعه‌ها