رمان خارجی - بریتانیا

فروپاشی

(The breakdown)

اگر به خودت نتوانی اعتماد کنی، به چه کسی می‌توانی؟ کاساندرا از شبی که ماشین را در جنگل دید، آرام و قرار ندارد. در جاده پر پیچ و خم روستایی، زیر بارانی که مثل دوش می‌بارید، زنی در ماشین نشسته بود -همان زنی که کشته شد.کاساندرا می‌کوشد فکر این جنایت را از سر بیرون کند؛ به راستی چه کاری از دستش برمی‌آمد؟ در نیمه‌های شبی توفانی، رانندگی در چنین جاده‌یی خطرناک است. همسرش اگر می‌فهمید قولش را شکسته و از آن جاده به خانه آمده، خشمگین می‌شد. شاید اگر توقف می‌کرد، خودش هم آسیب می‌دید. اما از آن شب، مسائل ریز و درشتی را فراموش می‌کند: محل پارک ماشینش را، این که دارویش را خورده یا نه، رمز دزدگیر را، یا این را که چرا وقتی بچه ندارد، کالسکه نوزاد سفارش داده است. تنها چیزی که از یادش نمی‌رود، زنی است که شاید می‌توانست نجاتش بدهد؛ و عذاب وجدانی که در پس ذهنش لحظه‌یی از زمزمه باز نمی‌ایستد. ... و همچنین تلفن‌های مزاحم و احساس زیر نظر بودن را... فروپاشی، رمان مهیج و جذابی است که یک لحظه نمی‌توان زمین گذاشت.

9786001823060
۱۳۹۶
۴۱۶ صفحه
۷۰ مشاهده
۰ نقل قول
پاریس ۱ رمان B A Paris grew up in England but has spent most of her adult life in France. She has worked both in finance and as a teacher and has five daughters. Behind Closed Doors is her first novel.
مجموعه‌ها