رمان خارجی - شرق دور

آزادی در نیمه‌شب

(Freedom at midnight)

زمستان نامرادی ملتی بزرگ بود. جوی مالیخولیایی، مانند مهی سرد لندن را فرا گرفته بود. پایتخت بریتانیا به ندرت، و شاید هرگز، سال نویی را چنان سرد و عبوس آغاز نکرده بود. در آن صبح عید کمتر خانه‌ای در شهر آن‌قدر آب گرم داشت که مردی بتواند صورتش را بتراشد یا زنی بتواند جام دستشویی را پر کند. اهالی لندن، تقریبا بدون استثنا سال نو را در اتاق خواب‌هایی چنان سرد آغاز کردند که نفس‌های‌شان چون دود سیگار در هوا شناور می‌شد. عده بسیار کمی توانسته بودند سال نو را با خماری پس از مستی شروع کنند. شب سال نو بهای یک بطری ویسکی، اگر پیدا می‌شد، هشت پوند - یعنی سی و پنج دلار - بود...

البرز
2500110119657
۱۳۹۶
۶۲۴ صفحه
۸۸ مشاهده
۰ نقل قول
لاری کالینز - دومینیک لاپیر
صفحه نویسنده لاری کالینز - دومینیک لاپیر
۱ رمان Born in West Hartford, Connecticut, he was educated at the Loomis Chaffee Institute in Windsor, Connecticut, and graduated from Yale as a BA in 1951. He worked in the advertising department of Procter and Gamble, in Cincinnati, Ohio, before being conscripted into the US Army. While serving in the public affairs office of the Allied Headquarters in Paris, from 1953-1955, he met Dominique Lapierre with whom he would write several best-sellers over 43 years.

He went back to Procter ...
مجموعه‌ها