ادبیات نوجوان

معصومیت (رایلی آدامسون 3)

(Raising innocence)

اسم من رایلی است. با تعقیب نشانه‌ها گمشده‌ها را پیدا می‌کنم. وقتی بچه‌ها مفقود می‌شوند و آدم‌ها هیچ سر نخی از آن‌ها ندارند، به سراغ من می‌آیند. من آخرین امیدشانم. کسانی را نجات می‌دهم که آن‌ها از عهده نجاتشان برنمی‌آیند. اف بی آی برای جلب همکاری من در ماموریتی، طعمه‌ای به کار می‌برد. و خوب می‌داند نمی‌توانم در مقابل آن مقاومت کنم. هنگام ورود من به ماجرا، ماموریت آن‌ها تا حد زیادی به خطا رفته و در آستانه شکست است. و من نه پشتیبانی دارم و نه نقشه جایگزینی. اوشی هم نیست.

شیما حسینی
ویدا
9786002911872
۱۳۹۶
۲۷۶ صفحه
۱۰۵ مشاهده
۰ نقل قول
شنون میر ۳ رمان A long time ago, in a galaxy far away, I was born into a family of Star Wars nuts. I have a lot of siblings (somewhere I lost count but I think there was more than could be numbered on one hand) and being one of the young padawans I was subjected to Star Wars marathons, on a regular basis. If you've read any of my books you'll see there is often a reference to said movies as a small ...
دیگر رمان‌های شنون میر
نفوذناپذیر (رایلی آدامسون 2)
نفوذناپذیر (رایلی آدامسون 2) اسم من ریلی‌ست. با تعقیب نشانه‌ها گمشده‌ها را پیدا می‌کنم. وقتی بچه‌ها مفقود می‌شوند و آدم‌ها هیچ سر نخی از آن‌ها ندارند، به سراغ من می‌آیند. من آخرین امیدشانم. کسانی را نجات می‌دهم که آن‌ها از عهده نجاتش برنمی‌آیند. دست کم گرفتن یک روح خبیث، اشتباهی‌ست که هم جان مرا به خطر می‌اندازد و هم جان بچه گمشده را. اگر ...
گران‌بها (رایلی آدامسون 1)
گران‌بها (رایلی آدامسون 1) اسم من رایلی است. با تعقیب نشانه‌ها گمشده‌ها را پیدا می‌کنم. وقتی بچه‌ها مفقود می‌شوند و آدم‌ها هیچ سر نخی از آن‌ها ندارند، به سراغ من می‌آیند. من آخرین امیدشانم. کسانی را نجات می‌دهم که آن‌ها از عهده نجاتش برنمی‌آیند. اف بی آی به دنبالم است. بهترین دوستم یک جادوگر است و به جای سگ یا هر حیوان خانگی دیگری ...
مشاهده تمام رمان های شنون میر
مجموعه‌ها