فلسفه

فلسفه فرانسوی و آلمانی

(Continental philosophy since 1750)

جوش و خروش فلسفه ابتکاری و نظری در نیمه دوم قرن هجدهم در اروپای غربی داستان ماجرایی فکری و پرهیجان و نیز فصلی پراهمیت در تاریخ فلسفه است. فیلسوفان عصر روشنگری و بسیاری از کسانی که پیرو آنان بودند فقط محقق و استاد دانشگاه نبودند: آنان واقعا گمان می‌کردند که جهان را تغییر خواهند داد، و گاهی نیز این کار را کردند. مضمون اصلی این داستان طلوع و افول خود است. خود مورد بحث در این‌جا خود عادی نیست: خود استعلایی است که طبیعت و آرزوهایش به طرز بی‌سابقه‌ای متکبر و جهانی و اغلب مبهم است. به تعبیر ملایم‌تر، این خود کلی همان فطرت انسانی است و به تعبیری نه چندان ملایم‌تر، این خود چیزی کم‌تر از خدا و خود مطلق و جان جهان نیست.

روزنه
9789643347086
۱۳۹۶
۳۰۸ صفحه
۹۲ مشاهده
۰ نقل قول
رابرت سالمون
صفحه نویسنده رابرت سالمون
۱ رمان Robert C. Solomon (September 14, 1942 – January 2, 2007) was a professor of continental philosophy at the University of Texas at Austin.

Early life

Solomon was born in Detroit, Michigan. His father was a lawyer, and his mother an artist. After earning a B.A. (1963) at the University of Pennsylvania, he moved to the University of Michigan to study medicine, switching to philosophy for an M.A. (1965) and Ph.D. (1967).

He held several teaching positions at ...
مجموعه‌ها