نمایش‌نامه و فیلم‌نامه

عرق

(Sweat)

... فقط یادمه به سرعت رفتم طرفش. نمی‌دونستم چیکار می‌خوام بکنم. اما احساساتم تو سینه‌ام جمع شده بود. مثل یه مشت به سینه‌ام فشار می‌آورد. فشار، منم همین‌جوری داشتم راه می‌رفتم. منتظر بودم ازم دور بشه، یا یه کاری بکنه. ولی همین‌جوری سر جاش ایستاده بود. یه جوری که انگار سال‌هاست منتظر منه. بعدش... رو در رو شدیم. می‌تونستم نفس کشیدنش رو احساس کنم. این‌قدر نزدیک به هم بودیم. می‌تونستم رگ‌های لعنتی توی چشمش رو ببینم. بعدش مشتم گره شد. نوک ناخن‌هام کف دستم فرو رفت و بعدش اون اتفاق افتاد... عجیب و مرموز... ما همدیگه رو بغل کرده بودیم. بغل. نمی‌دونم برای چی. بعد از هشت سال، این اولین باری بود که حس می‌کردم می‌تونم واقعا برم خونه...

9786009773695
۱۳۹۶
۹۰ صفحه
۸۴ مشاهده
۰ نقل قول
لین ناتج ۱ رمان Richard Carlson Ph.D. was an author, psychotherapist, and motivational speaker, who rose to fame with the success of his best-selling book Don’t Sweat the Small Stuff…and it’s all Small Stuff (1997).

He met and married Kristine Anderson (Kris Carlson) in 1981 while he was a student at Pepperdine University in Malibu, California.

Carlson published his first book in 1985, but became famous when his Don’t Sweat the Small Stuff…and it’s all Small Stuff became a best seller. "Don't ...
مجموعه‌ها