فلسفه

اندیشه فلسفی در عصر قرون وسطی

(Medieval thought)

قرون وسطی بیش از یک هزار سال طول کشید، یعنی از گرویدن امپراتور روم کنستانتین به مسیحیت در سال 312 تا اوایل قرن شانزدهم. در این دوره اندیشه فلسفی استمرار چشمگیری داشت، اما تغییرات بسیاری نیز در فلسفه‌های مختلف صورت گرفت که شامل گسست‌ها و احیاها و کشف‌های دوباره بود. تاریخ اندیشه فلسفی در عصر قرون وسطی از میان این دوره طولانی راهی هموار را در پیش می‌گیرد و با سه تاثیر بزرگ در فلسفه قرون وسطی آغاز می‌کند: آگوستین و بوئتیوس و دنیس یا دیونوسیوس دروغین، و از قرن دوازدهم تا قرن پانزدهم از جمله تمرکز می‌کند بر افکار آلکوین و سپس آنسلم و آبلار و آکویناس و آکم و دانس اسکوتس و اکهارت.

روزنه
9789643347062
۱۳۹۶
۳۲۰ صفحه
۴۰ مشاهده
۰ نقل قول