بیوگرافی

به دنبال رد پا

(follow my steps)

در کتاب به دنبال رد پا سارا نویسندگان داستان پر هیجان صعود سارا به کوه اورست را روایت می‌کنند. صعودی که به منظور آگاه‌سازی دنیا از مشکلات دختران فراموش‌ شده و به حاشیه رانده ‌شده‌ای که قربانی قاچاق و داد و ستد جنسی کودکان هستند، انجام شد. سارا خودش نیز در گذشته به عنوان دختری نوجوان، تا حدودی بعضی از محدودیت‌ها از جمله نبود آزادی‌های فردی و قوانین تبعیض‌آمیز را از نزدیک تجربه کرد و می‌دانست که شرایط باید بهتر شود. او به عنوان یک بزرگسال، با هدف توانمند‌سازی کودکانی که از جامعه طرد و کنار گذاشته شده‌اند، رهسپار سفری شد که آکنده از مشکل و خاطره بود.

هستان
9789642944361
۱۳۹۶
۲۷۶ صفحه
۱۱۷۷ مشاهده
۰ نقل قول