نمایش‌نامه و فیلم‌نامه

ناصر سعید طهرانی

عبدالرضا: آقا میثم بی‌پولی دلیل بر بی‌عرضگی نیست؟ میثم: کی گفته تو بی‌عرضه‌ای؟ عبدالرضا: من آدم احمقی‌ام؟ تو چشای من نگاه می‌کنی یاد الاغ می‌افتی؟ گوشام درازه یا دم دارم؟ میثم: هیچ ‌کدوم! عبدالرضا: ولی انگار صدای عرعرم داره بالا می‌آد تو این خونه!

9786008854050
۱۳۹۶
۸۲ صفحه
۶۶ مشاهده
۰ نقل قول