فلسفه

سفر در زمان (در مفهوم زمان و تاریخ آن)

(Time travel)

دانش بشری توانسته پاره‌ای از مسائل مربوط به زمان را طرح و حل کند، اما درباره ماهیت زمان و توصیفش هنوز راه به جایی نبرده است. آیا زمان، توالی آنات و لحظات است؟ اگر آری، پس آنات و لحظات چیست؟ توالی یعنی چه؟ مگر توالی جز لحظه‌های به هم پیوسته است؟ پیش از خلقت کائنات، مفهوم زمان قابل تصور نیست. زمان یک مفهوم قرار دادی است که با حرکت کائنات همراه است و ابزاری است برای سنجش حرکت زمین به دور خورشید و به دور خودش.

حسین پیران
قطره
9786001199653
۱۳۹۶
۳۴۶ صفحه
۳۷ مشاهده
۰ نقل قول