رمان خارجی - آمریکا و کانادا

گتسبی بزرگ

(The Great Gatsby)

بی‌گمان رمان «گتسبی بزرگ»، رمان بزرگ و مهمی است، چرا این رمان مهم است. گاه می‌پنداشتم نویسنده رمان ننوشته، شعر سروده است، صور خیال در این رمان آن چنان قدرت‌مند و آن چنان تصویری است که خواننده در تصاویر رنگارنگی که نویسنده خلق می‌کند جذب و غرق می‌شود. گتسبی، بزرگ است نه به جهت ثروتی که اندوخته، نه به جهت مهمانی‌های باشکوهی که برگزار می‌کند، نه به جهت هزینه‌های گزافی که صرف می‌کند که به جهت عشقی که در نهانخانه دارد، عشقی که سالیانی چند در ژرفای قلب خود پرورش داده است و آن عشق آن‌قدر لطیف، آن‌قدر زیبا و آن‌قدر پاک است که آنان که به راستی عاشق بوده‌اند، قادرند به این لطافت و به این زیبایی و به این پاکی پی‌ببرند و اسکات فیتز جرالد با زیبایی بی همانندی این عشق را توصیف می‌کند.

مهدی افشار
مجید
2500110125924
۱۳۹۶
۲۲۴ صفحه
۲۳۰ مشاهده
۳ نقل قول
اسکات فیتز جرالد
صفحه نویسنده اسکات فیتز جرالد
۱ رمان Francis Scott Key Fitzgerald was an American writer of novels and short stories, whose works have been seen as evocative of the Jazz Age, a term he himself allegedly coined. He is regarded as one of the greatest twentieth century writers. Fitzgerald was of the self-styled "Lost Generation," Americans born in the 1890s who came of age during World War I. He finished four novels, left a fifth unfinished, and wrote dozens of short stories that treat themes of youth, ...
مجموعه‌ها