رمان ایرانی

2 کتاب (تماشای 1 رویای تباه شده باغ سرخ)

«بوی سنبل...»؛ صدای برخورد لیوان‌های پر یا خالی با سطح میزها یا پیشخان؛ همهمه گنگ کسانی که به چایخانه وارد می‌شوند؛ بخار متصاعد از سماورها و لیوان‌های چای در فضا و زیر سقف بلند چایخانه؛ و آن بو ـ دود «اشنو»هایی که هوا را آکنده بود از همان اول صبح. و هنوز «ناله چنگ...» و باز: «جلوه گل...»

آموت
9786003840423
۱۳۹۶
۳۲۰ صفحه
۱۶۸ مشاهده
۰ نقل قول
صفحه نویسنده بیژن بیجاری
۴ رمان Bizhan Bijari
دیگر رمان‌های بیژن بیجاری
باغ سرخ
باغ سرخ
عرصه‌های کسالت پرگار قصه‌های مکرر
عرصه‌های کسالت پرگار قصه‌های مکرر حریر آب که پاره می‌شود، موج‌ها چین برمی‌دارد. از بالا نگاه می‌کند. سبزی بیشه‌هایی کوچک، تکه تکه پیداست. بیشه سبزی را که یافته، آسمانش فیروزه‌ای است با تراشه‌های طلایی. باغچه‌هایش پر میوه‌های رنگارنگ است: سبزهایی گرد که گونه‌هاشان را کرک‌های سرخ گلیرنگ پوشانده و زردهایی گرد و کوچک که جای جایشان را سرخابی سایه انداخته است...
تماشای 1 رویای تباه شده
تماشای 1 رویای تباه شده
مشاهده تمام رمان های بیژن بیجاری
مجموعه‌ها