نمایش‌نامه و فیلم‌نامه

دیگری و باور دارم

مدو هم‌نوعان ما می‌خوان ما خودمون رو مدام با دیدگاه‌هاشون منطق کنیم کسی که شما رو می‌خواد (یا تظاهر می‌کنه شما رو می‌خواد) واقعا شما رو نمی‌خواد اون به هیچ‌وجه شما رو اون‌جوری که واقعا هستین نمی‌خواد بلکه همیشه کس دیگه‌ای رو می‌خواد همیشه اونی رو می‌خواد که اگه شما به خواسته‌هاش تن بدین اون‌جوری می‌شین در اصل اون‌چه که در وجود دیگری غیرقابل تحمله تفاوت‌هاش با شما یا دیگری بودنش نسیت اتفاقا برعکس اون‌چه که غیرقابل تحمله برنامه‌ایه که اون برای شما داره توهمش از یکی شدن شما دوتا با همه که غیرقابل تحمله.

نیماژ
9786003673830
۱۳۹۷
۱۱۲ صفحه
۷۳ مشاهده
۰ نقل قول