رمان خارجی - اسپانیا

ناخوش‌احوال

(Enfermedad)

«نتیجه آزمایش‌ها آمده؟» به محض خارج شدن این کلمه‌ها از دهانش، از گفتن‌شان پشیمان می‌شود. آندرس میراندا دلش می‌خواهد سوالش را میان زمین و هوا بقاپد و آن را روانه همان جایی کند که از آن بیرون آمده است، و بار دیگر آن را در پس سکوت پنهان نگه دارد. ولی نمی‌تواند، کار از کار گذشته است. هم‌اینک آندرس با قیافه رئیس بخش رادیولوژی مواجه است، که زورکی با حس همدلی لبخندی تحویلش داده و یک پاکت بزرگ قهوه‌ای دستش می‌هد؛ لب‌هایش در هم پیچ ‌و تاب خورده‌اند و چشم‌های تیره رنگش مثل دو لکه‌اند.

قطره
9786001199769
۱۳۹۷
۱۹۸ صفحه
۵۸ مشاهده
۰ نقل قول
آلبرتو باررا تیسکا
صفحه نویسنده آلبرتو باررا تیسکا
۱ رمان Søren Aabye Kierkegaard was a prolific 19th century Danish philosopher and theologian. Kierkegaard strongly criticised both the Hegelianism of his time and what he saw as the empty formalities of the Church of Denmark. Much of his work deals with religious themes such as faith in God, the institution of the Christian Church, Christian ethics and theology, and the emotions and feelings of individuals when faced with life choices. His early work was written under various pseudonyms who present their ...
مجموعه‌ها