نمایش‌نامه و فیلم‌نامه

جیجک علیشاه یا اوضاع دربار قاجار

در این کتاب، قوه فکر، قوه قلم و حس آزادی‌خواهی، با هم مسابقه کرده و هر یک به بهترین شکلی نمایش داده است. از حیث ادبی در نظر ما این کتاب، بر آثاری که تاکنون در این زمینه نوشته شده، مانند کتاب‌های کمدی فتحعلی آخوندزاده و تئاترهای ملکم خان برتری دارد و ما این کتاب را در ردیف کتاب سرگذشت حاجی بابا اصفهانی و کتاب یکی بود و یکی نبود آقای جمال‌زاده می‌شماریم. چنان‌که این دو کتاب، از نفیس‌ترین آثار منثور زبان فارسی بوده و با یک اسلوب ادبی و دلربا و با اصطلاحات و امثال زبانزد مخصوص به هر طبقه از مردم، حقایق امور و اخلاق جمهور را نشان داده‌اند، این تئاتر نیز در شرح دادن اوضاع دربار ایران در سابق (دوره قاجار) و در ضمن آن، حالات و اخلاق چند طبقه مردم نیز بیشتر از پیش سحر کرده و اعجاز نموده است.

9786008209133
۱۳۹۷
۸۸ صفحه
۶۸ مشاهده
۰ نقل قول