مجموعه داستان ایرانی

پارچه‌فروش عاشق

او با زبان سعدی زبان دیگری می‌سازد، از تاثیر مجاورت بیت‌ها خبر دارد و با عناصری فرازبانی، به زیبایی‌شناسی نوین می‌رسد، برای من گاهی سعدی کیارستمی خوشایندتر از سعدی سعدی است. فریاد او را که می‌خوانم، لدت تازه‌ای از فهم سعدی می‌برم، برای همین حافظ کیارستمی را نباید با حافظ خانلری یا خرمشاهی مقایسه کرد. حافظ کیارستمی را می‌توان با سینمای کیارستمی مقایسه کرد، انگور رسیده را با انگور رسیده، کار او انتخاب لحظه قطعی در ادبیات است. او استاد ابدی کردن لحظه قطعی است، لحظه قطعی در عکس، در سینما و لحظه قطعی در ادبیات، کیارستمی همه سعدی را با انتخاب تنها یک کلمه در لحظه قطعی قرار داده «سعدی از دست خویشتن» فریاد.

نیماژ
9786003671294
۱۳۹۷
۱۱۲ صفحه
۵۷ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های محمد صالح‌علا
کاپوچینو کیک پنیر
کاپوچینو کیک پنیر او همچنان خواب است. به او نزدیک می‌شوم، با اینکه ظاهرا تا صبح در آغوش هم بوده‌ایم اما هنوز احساس بیگانگی می‌کنم. صدایش می‌زنم. چند بار تکانش می‌دهم، ولی با وحشت احساس می‌کنم آن‌که تماشای نگاهش مرا بی‌قرار می‌کرد، آن‌که بخار دهانش بوی همه مشک‌های ختنی را می‌داد...
دست بردن زیر لباس سیب
دست بردن زیر لباس سیب محبوبم! من مردی دست و پا چلفتی‌ام، آینه‌ای را که به ایوان می‌بردم از دستم افتاد، شکست و هزار تکه شد. به جای آنکه غصه بخورم می‌نشینم و به دقت تکه تکه آینه را کنار هم می‌چینم، وقتی که همه را به هم می‌چسبانم، می‌بینم اشتباه کرده ام و چند تکه را جا‌به‌جا گذاشته‌ام.جوری که گوش‌هایم را جای دهانم و ...
نامه‌های شفاهی
نامه‌های شفاهی سلام به آن‌ها که دست می‌زنند. سلام به آن‌ها که می‌دانند چرا دست می‌زنند. سلام به خودم که نمی‌دانم چرا دست می‌زنم. که همیشه با شنیدن صدای دست دیگرها من هم دست زده‌ام بی‌آنکه بدانم برای کی و چرا دست می‌زنم و یا چقدر باید دست بزنم. گاهی به خودم می‌گویم ما که ماهی نیستیم از دریا آمده باشیم. ما ...
خفه‌شو عزیزم
خفه‌شو عزیزم در انتهای صحنه چند قفسه‌ی چوبی پر شده از کتاب‌هایی که به‌عکس چیده شده‌اند، چنانکه عنوان هیچ‌یک از آن‌ها دیده نمی‌شود. در سمت دیگر، کمد چوبی بزرگی است که پشت درهایش آینه‌های قدی است. در یک سمت کمد چتر، روسری‌ها و جوراب‌های رنگی زنانه آویزان است و در سمت دیگر لباس‌های زنانهدر شکل‌ها و رنگ های جورواجور آویزان شده است.
مشاهده تمام رمان های محمد صالح‌علا
مجموعه‌ها