:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_novel/n37451/justine ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟