فلسفه

ماتریکس الهی (پلی میان زمان فضا معجزه‌ها و باورها)

(The divine matrix)

آیا معجزه‌هایی که در دنیای کوانتوم رخ می‌دهد، بزرگترین امکان‌های ما را نشان می دهند؟ آیا درمان خود به خودی بیمار‌ها، ارتباط در لحظه با هر کس و هر چیز و حتی سفر در زمان می‌تواند میراث حقیقی ما در کائنات باشد؟ گرگ برادن نویسنده پرفروش نیویورک تایمز، مهمان شناخته شده کنفراس‌های بین‌المللی و رسانه‌های ویژه است که به بررسی نقش معنویت در تکنولوژی می‌پردازد و یکی از برجسته‌ترین افرادی است که میان خرد گذشته و علم امروز برای دستیابی به صلح و شفا در آینده پل می‌زند. او به فراسوی حصارهای سنتی علم و معنویت سفر می‌کند تا دری را به سوی بزرگ‌ترین امکانات ما باز کند. در این کتاب الگوشکنانه، گرگ برادن یاقته‌های خود را با ما به اشتراک می‌گذارد. از طریق بیست کلید آفرینش آگاهانه به ما نشان داده می‌شود چگونه معجزه تصوراتمان را به واقعیت خود تبدیل کنیم. نویسنده با مطالب علمی قابل فهم و داستان‌هایی از زندگی واقعی خودش، نشان می‌دهد که ما تنها توسط عقاید خود محدود می‌شویم.

نامک
9786006721309
۱۳۹۷
۲۶۴ صفحه
۱۷۲ مشاهده
۰ نقل قول
گرگ برادن
صفحه نویسنده گرگ برادن
۱ رمان New York Times best selling author Gregg Braden is internationally renowned as a pioneer in bridging science and spirituality. Following a successful career as a Computer Geologist for Phillips Petroleum during the 1970s energy crisis, he became a Senior Computer Systems Designer for Martin Marietta Defense Systems during the last year of the Cold War. In 1991 he was appointed the first Technical Operations Manager for Cisco Systems where he led the development of the global support team that assures ...
مجموعه‌ها