ادبیات نوجوان

بازگشت جادوگر به خانه (دزد جادوگر 4)

(The magic thief)

کانور هنوز مورد نفرت جادوگران شهر است (البته به غیر از نوری)، اما هنوز سعی دارد تا با تمام قوا مشکلات شهر را سر و سامان دهد. بعد از این‌که دو تا جادو در شهر مستقر شدند به نظر می‌رسید که مشکلات عجیبی در گوشه و کنار شهر در جریان است. از همه بدتر ناپدید شدن سنگ‌های جادوگران شهر بود که ....

9786001823190
۱۳۹۷
۲۷۲ صفحه
۱۵۹ مشاهده
۰ نقل قول
صفحه نویسنده سارا پرینیز
۳ رمان Author of the Magic Thief series, the Winterling trilogy, and others.

My website: www.sarah-prineas.com

Check out the book website, http://www.magicthief.com
دیگر رمان‌های سارا پرینیز
دزد جادوگر (کتاب اول)
دزد جادوگر (کتاب اول) در شهری که منبع جادویش رو به کاهش گذاشته است. پای پسرکی به یک زندگی جادوگرانه و پر ماجرا باز می‌شود. کان همان روزی که جیب نوری را زد و به سنگ جادوی جادوگر دست زد. باید می‌مرد. سنگی که از آن برای متمرکز کردن جادو و اجرای طلسم‌ها استفاده می‌شود. ولی به دلیل نامعلومی زنده ماند. این موضوع ...
دزد جادوگر (کتاب دوم)
دزد جادوگر (کتاب دوم) هرگز آتش را با جادو در نیامیزید! شاید کان فقط یک دستیار جادوگر باشد اما به خوبی می‌داند که بازی با آتش خطرناک است. به خصوص دور و بر جادو. استادش نوری به او اخطار داده که ممکن است با این کارها باعث انفجار مهیبی شود.
مشاهده تمام رمان های سارا پرینیز
مجموعه‌ها