• از مجموع ۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان '4 روز در صف برای تماشای جنگ ستارگان' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴ رو بدست آورده.
۱۰۹۰۰ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۲۲ را داده‌ند.
• رمان '4 روز در صف برای تماشای جنگ ستارگان' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
tin24
tin24
۱۳۹۷/۶/۲۷