• از مجموع ۱۷ امتیازی که کاربران ناولر به رمان '100 نفر (مجموعه 100 نفر 1)' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۸ رو بدست آورده.
۱ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۷۷ را داده‌ند.
• رمان '100 نفر (مجموعه 100 نفر 1)' در کتاب‌خانه‌ی ۳۴ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۳۴ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Yaghob
Yaghob
۱۴۰۰/۴/۱

nuboodgar
nuboodgar
۱۴۰۰/۱/۲۲

Mari6625
Mari6625
۱۳۹۹/۱۱/۲

MelikaBaghbani
MelikaBaghbani
۱۳۹۹/۱۰/۱۷

Mahsa_taherkhani
Mahsa_taherkhani
۱۳۹۹/۹/۵

Mahdieh1378
Mahdieh1378
۱۳۹۹/۸/۱۹

Ebitarko
Ebitarko
۱۳۹۹/۷/۲۱

Pirzadeh1365
Pirzadeh1365
۱۳۹۹/۲/۳۱

Sonia13812003
Sonia13812003
۱۳۹۸/۱۲/۲۲

eliya13h
eliya13h
۱۳۹۸/۱۲/۱۰

Mhaker902
Mhaker902
۱۳۹۸/۶/۳

Mahssa
Mahssa
۱۳۹۸/۵/۱۵

Joker66
Joker66
۱۳۹۸/۳/۷

nessr
nessr
۱۳۹۸/۲/۱۲

Shahabuddin
Shahabuddin
۱۳۹۷/۱۲/۹

Mohammad81h
Mohammad81h
۱۳۹۷/۹/۱۱

100Madi
100Madi
۱۳۹۷/۵/۱۷