رمان ایرانی

تابستان

تابستان روایت آدم‌هاست. شخصیت‌های داستان بی‌ آن که بخواهند و دستی در این سرنوشت داشته باشند، کنار هم گرد آمدند تا روایتگر داستانی باشند که در آن هیچ خوب و بد مطلقی وجود ندارد. آدم‌ها در تابستان می‌شکنند، فرو می‌ریزند، می‌جنگند و از نو می‌سازند تا زندگی دوباره‌ای را آغاز کنند.

سخن
9789643728953
۱۳۹۷
۴۱۶ صفحه
۳۹۳۰ مشاهده
۰ نقل قول
منا معیری
صفحه نویسنده منا معیری
۱ رمان William Shakespeare (baptised 26 April 1564) was an English poet and playwright, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's pre-eminent dramatist. He is often called England's national poet and the "Bard of Avon" (or simply "The Bard"). His surviving works consist of 38 plays, 154 sonnets, two long narrative poems, and several other poems. His plays have been translated into every major living language, and are performed more often than those of any other ...
مجموعه‌ها