رمان ایرانی

مرگزار

تصور کنید یک روز صبح از خواب بیدار می‌شوید و می‌بینید جهان به آن شکلی که می‌شناختید دیگر وجود ندارد، یا شما به جهان تازه‌ای گام برداشته‌اید که هیچ ذهنیت و شناختی از آن ندارید و باید به این جهان تازه خو کنید. این تم بسیاری از داستان‌های علمی ـ تخیلی است. اما اگر نه در لابه‌لای صفحات کتاب‌ها و یا بر پرده سینماها که در حقیقتی محض، به چنین تجربه‌ای دست یابید، آن‌وقت چه خواهید کرد؟‌ با حقیقت زندگی در این جهان تازه چگونه روبه‌رو خواهید شد؟‌ جهان جدید چگونه جایی خواهد بود؟ شاید هر صبح که از خانه بیرون می‌رویم، تا شب که دوباره به خانه برمی‌گردیم، هرگز نمی‌فهمیم که هزاران نفر تجربه‌ای حقیقی از زندگی در جهانی سوای این جهان شناخته‌شده را کسب می‌کنند. شاید روزی هم نوبت شما بشود تا چنین تجربه‌ای را از سر بگذرانید. شاید این حقیقت که امروز تخیل و افسانه می‌خوانیدش، روزی بر شما نیز ظاهر شود، همان‌گونه که بر من شد. کسی چه می‌داند؟

قطره
9786001199721
۱۳۹۷
۷۲ صفحه
۴۷ مشاهده
۰ نقل قول