مجموعه داستان ایرانی

با حافظ در آلاسکا

در طول سه روزی که در آلاسکا در سفرم، سراپا نگاهم و نفس. احوال غریبی دارد این تکه سرزمین که در وجود من هم رخنه کرده است. با جهان در صلحم. آسمان و زمین یکی شده است و من با زمین و آسمان یکی. دلم هوای حافظ دارد...

مروارید
9789641915454
۱۳۹۷
۱۴۴ صفحه
۴۱ مشاهده
۰ نقل قول