• از مجموع ۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'خواهران باربارن' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۵ رو بدست آورده.
۱۴۱ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۹۸ را داده‌ند.
• رمان 'خواهران باربارن' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
kianasham
kianasham
۲۹ روز پیش