:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_novel/n38015/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%84 ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟