:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_novel/n38030/3-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7 ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟