:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_novel/n38069/%D8%B4%D9%88%D8%A7%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D9%84 ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟