فلسفه

تئوری‌های ارتباطات انسانی

(Theories of human communication)

در کتابی که پیش رو دارید، استفان دبلیو لیتل جان نویسنده کتاب به شکل تحسین‌بانگیزی سعی دارد به بررسی جامع نظریه‌های ارتباطات کلاسیک بپردازد. وی کار را با بحث روشن و دقیق در مورد ماهیت و عملکرد تئوری‌های ارتباطات و چگونگی ارزیابی آن شروع می‌کند و در فصل‌های مختلف بر اساس موضوعات، توجه خود را به تئوری‌های خاص متمرکز می‌نماید. او در هر فصل با آوردن مثال‌های مناسب سعی می‌کند تا زمینه‌ای فراهم آورد که خواننده بتواد مفهوم تئوری‌های مورد بحث را به خوبی درک کند.

علی رستمی
روزنه
9789643347536
۴۸۸ صفحه
۲۷ مشاهده
۰ نقل قول