رمان خارجی - بریتانیا

شمش‌های نقره (کاوش‌گری‌های مارکوس دیویدوس فالکو)

(The silver pigs)

مارکوس دیدیوس فالکو، که با پیشینه‌ ‌نظامی ناموفقش به رُم بازگشته و حرفه‌ مفتشی پیشه کرده، در زندگی خصوصی انسانی لاقید است که دیدگاه‌های سیاسی خاص خود را دارد و تحمل دیدن امپراتوران را ندارد، اما با دیدن دوشیزه‌ای پریچهره پایش به ماجرای پیچیده‌ای باز می‌شود و صابون قدرت به جامه‌اش می‌خورد. فالکو، که خود راوی داستان است، در پس طنز کلامی نیشدار و بدبینی ذاتی‌اش انسانی به‌راستی حقیقت‌جوست. در خلال این تکاپوی توان‌فرسا برای کشف حقیقت، با زنی آشنا می‌شود که چونان ایزدبانویی سنگدل از دل اساطیر کهن رومی سربرمی‌آورد و این لااُبالیِ سرکش را رام زیبایی و خِرد خود می‌سازد. این رمان، که اولین داستان از مجموعه‌ی رازگشایی‌های مارکوس دیدیوس فالکوست، در سال 1989جایزه‌ ‌بهترین رمان اول باشگاه نویسندگان انگلیس را برای لیندسی دیویس به ارمغان آورد. لیندسی دیویس قلمی قوی و واژگانی سرشاردارد و با اشرافی خیره‌کننده ماجرای رازآلود خود را در دنیایی کهن به ظرافت به تصویر می‌کشد، پنداری خود در رُم زیسته است.

قطره
9786222010232
۴۰۰ صفحه
۶۹ مشاهده
۰ نقل قول
لیندسی دیویس
صفحه نویسنده لیندسی دیویس
۱ رمان Lindsey Davis, historical novelist, was born in Birmingham, England in 1949. Having taken a degree in English literature at Oxford University (Lady Margaret Hall), she became a civil servant. She left the civil service after 13 years, and when a romantic novel she had written was runner up for the 1985 Georgette Heyer Historical Novel Prize, she decided to become a writer, writing at first romantic serials for the UK women's magazine Woman's Realm.

Her interest in history and ...
مجموعه‌ها